تازه های کتابخانه

روزی که مثل دیروز نبود

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی،کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1393‬
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

درخت خشکیده

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع) ،امام نهم 195 - 220ق. -- داستان

روزی که عید من شد

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی،کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

مهمان غریب

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1393 ‬
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

خوش به حال قاسم

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1393 ‬
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

عموی مهربان

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1393 ‬
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

آرزو

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1393 ‬
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

آخرین سفر

 • نویسنده: نویسنده حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1393 ‬
 • مترجم: تصویر‌گر: طب‍اطب‍ای‍ی‌
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

فلسفه یازدهم

 • نویسنده: مهدی شیخ‌پور قاسمی‌نیا
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; فلسفه ‏‫ -- راهنمای آموزشی (متوسطه)‬

5 کتاب انسانی

 • نویسنده: مهدی شیخ‌پور قاسمی‌نیا
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1395‬
 • موضوع: ; آموزش متوسطه -- آزمونها و تمرینها (عالی)